บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเวชสถิติ (10มิ.ย.64)