บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (30ส.ค.65)