บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานบัตรรายโรค พนักงานประจำห้องยา พนักงานบริการ (23ก.พ.66)