บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (14มิ.ย.66)