บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรกนิกส์(12มิ.ย.67)