ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี