ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)