ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมชนิด fiber optic จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)