ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูกพร้อมระบบวีดิทัศน์ (Colposcope)