ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการถุงมือผ่าตัด(Surgical Glove)