ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องสวนหัวใจ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติพร้อมเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562