ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดนำสายสวนหัวใจ เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดเคลือบด้วยโพลิเมอร์ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๓๐๐ ชิ้น