ประการศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 งาน