ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาValproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 225,000 เม็ด