ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule จำนวน 540,000 แคปซูล