ประกาศขายทอดตลาดตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 1 ตู้

Covid-19 Update 😷