ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 45/2566 การซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกกระตุ้นการกลืนด้วยระบบการตอบสนองเกมส์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด