ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)