ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Zotarolimus จำนวน 183 ชิ้น