ประกาศประกวดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Pressure Wire) จำนวน 81 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)