ประกาศประกวดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์พองบอลลูน (Indeflator with Y Connector Set) จำนวน 800 ชิ้น