ประกาศประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าชันสูตรศพแบบความสูงคงที่พร้อมระบบดูดกลิ่น จำนวน 1 เตียง