ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะดามกระดูกชนิดสกรูพยุงผลิตจากสแตนเลส จำนวน 4 รายการ