ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจ  ลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง