ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นสำหรับวินิจฉัยและรักษาระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๒ เครื่อง