ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานการพยาบาลและโถงทางเดินหอผู้ป่วยประกันสังคม ชั้น 4