ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 261,000 กิโลกรัม