ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือด 4 องศา จำนวน 1 ตู้