ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะชนิดโค้งงอได้พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด