ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเอและบีสแกน(Ophthalmic Ultrasound A, B Scan)จำนวน 1 เครื่อง