ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงพร้อมเครื่องสร้างความชื้นควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 4 ชุด