ประกาศประกวดราคาซื้อยา Alteplase 50 mg injection (rt-PA) จำนวน 67 ขวด