ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุการแพทย์ รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีแบบยืดหยุ่น จำนวน 1,000 ชิ้น