ประกาศประกวดราคาซื้อยา Meropenem ๑ g powder for solution for injection/infusion จำนวน ๓๐,๐๐๐ ไวอัล