ประกาศประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานภายในโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 1 ระบบ