ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ NAS Storage สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลทางการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน ๑ ระบบ