ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า ชนิดเคลื่อนไหวได้ (31 ม.ค. 60)