ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด Non-Compliant Balloon จำนวน 1,200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)