ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Rate Responsive Dual Chamber Pacemaker With MRI Compatible) พร้อมสาย His bundle pacing จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)