ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดทำด้วย Platinum Chromium และเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) ชนิดเคลือบยา Everolimus จำนวน 170 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)