ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอก ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน 7 ชิ้น