ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อตรวจวัดภายในหัวใจ หรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (IVUS) จำนวน 39 ชิ้น