ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดนำทาง เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 1,000 ชิ้น(ครั้งที่ 2)