ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการสร้างภาพสามมิติ (Contact Force Ablation Catheter+NavX Patch) จำนวน 20 ชุด