ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูนติดใบมีด (Cutting Balloon) จำนวน 50 ชิ้น