ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด Non-Compliant Balloon จำนวน 820 ชิ้น