ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับชุดโลหะยึดดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอวชนิดมีปีก จำนวน ๕ รายการ