ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิด Zotarolimus จำนวน 170 ชิ้นประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)