ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน 100 ชิ้น(ครั้งที่ 2)