ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดนำทาง เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Guiding Catheter) จำนวน 1,000 ชิ้นประกาศประกวดราคา